Background
Thai Kitchen Mart

ไทยคิทเช่นมาร์ท

บริษัท ไทยคิทเช่นมาร์ท จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์เแปรรูปอาหารเชิงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 40 ปี เริ่มต้นจากร้านห้องแถว 1 ห้อง ในเวิ้งนาครเขษม ขยายสาขามายังถนนราชพฤกษ์ และกิจการเติบโตขึ้นจนถึงทุกวันนี้ ด้วยความเชื่อใจไว้วางใจในคุณภาพสินค้าและบริการจากลูกค้าของร้านเราทุกคน...

New Product

รายการสินค้าล่าสุด

Product

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร

Product

เครื่องจักรในกระบวนการบรรจุอาหาร

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยคิทเช่นมาร์ท จำกัด เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องครัวสแตนเลส เครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องทำความเย็น เครื่องจักรอุปกรณ์ประกอบอาหาร ที่ใช้ในธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจผลิตแปรรูปอาหาร เครื่องมือผลิตสินค้าเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแปรรูปด้านการเกษตร เป็นต้น

Background

วีดีโอเกี่ยวกับเรา

Video Thai Kitchen Mart